Sikiötutkimusten yhteydessä on noussut esiin pelko siitä, että pyrkimys ihmisrodun ominaisuuksien parantamiseen saattaa nostaa uudelleen päätään sitten toisen maailmansodan aikaisen Saksan. Jos ihmisille asetetaan laatuvaatimuksia, yhtäläien ihmisarvo saattaa joutua kyseenalaiseksi. Sikiötutkimusten yhteydessä on keskusteltu siitä, lisäävätkö ne yhdenmukaisuuden vaatimusta, erilaisuuden pelkoa ja vammaisten syrjimistä.

 

S